Услови за Kористење

Сите информации на оваа веб страница се објавуваат со добра волја и само за општи информации.


Јас не давам гаранции за комплетноста, веродостојноста и точноста на овие информации. Било каква акција да земаш поради информациите на веб страната е ваш сопствен ризик, и јас нема да бидam одговорен за било каква загуба или штета во врска со употребата на мојот вебсајт.


Од мојот веб-сајт, можете да ги посетите другите веб-сајтови на хиперврските на овие сајтови. Додека јас се грижам да обезбедам само линкови до корисни и етички веб-сајтови, немам контрола над содржината и природата на овие веб-сајтови и линкови до други веб-сајтови не значи дека е препорака за сите содржини што се наоѓаат на овие сајтови.


Ве молиме да сте исто така, свесни дека кога ќе го напуштите мојот веб-сајт, други сајтови можи да имаат различни политики за приватност и услови кои се надвор од моја контрола.