Политика за приватност

Признавам дека поединците со кои имам доволно среќа да комуницирам, ја ценат својата приватност.


Можам да ве уверам дека сите информации доставени овде во рамките на мојата страница или на основа од личност до личност ќе се чуваат во најстрога доверливост. Меѓутоа, за да се води бизнис во оваа сè поелектронска глобална економија, овие информации често се неопходни и пожелни.


Љубоморно ќе ги чувам вашите поднесоци и адреси на е-пошта. Вашите информации никогаш нема да бидат пренесени или продадени на кое било друго лице или компанија. Ако имате какви било прашања во врска со мојата лична изјава за приватност, односите со мојата веб-страница или ако едноставно сакате да ве отстранам од мојата листа, тогаш ве молам контактирајте ме.


Информациите дадени на страниците на оваа веб-страница се само за информативни цели. Иако сопственикот и креаторот на страницата претпоставуваат дека информациите се точни и се обидуваат да ги задржат информациите содржани на страниците на оваа веб-локација колку што е можно поактуелни, тие не гарантираат за точноста или комплетноста на која било информација вклучена или поврзана со оваа страница. Останува на поединецот да ги потврди сите детали што се важни за него.