Имиња поврзани со ова презиме


Ј Дериволски,

Куќа #: 71

Со поглед кон селото од Долно Мало

Локација: Присојот

Leave a comment