Добредојдовте во Бешиште Мариово
Да ги зачуваме нашето село и спомените!

Посети:Според најновиот портал за следење, гледачите го посетиле мојот веб-сајт од 6 континенти, повеќе од 100 земји и над 600 градови. Овие резултати ги надминаа моите очекувања.

Јас сум исклучително задоволен со овие резултати и благодарен на пораките од колеги Македонци и добронамерници од целиот свет. Вашиот интерес и убавите зборови за селото Бешиште и околните села во Мариово помагаат за да се задржи овој веб-сајт и да се продолжи.

Ова досега е многу позитивно искуство, и јас сакам да продолжам со споделувањето со сите вас таму во сајбер просторот..

no pictures

Пиновите на мапата покажуваат од каде се повеќето веб посети по потекло.

© 2011 - 2017   www.besiste.com   Сите права се задржани.

Контактирај ме |  Посети |  Логирате

Последно ажурирање: October 15, 2017