Welcome To Bešište Mariovo
Let us keep the village and memories alive!

Our Blogs / нашите блоговиСаатот за струја - јуни 6, 2017


Блог од: Милан Врглески, Фотоs од: Милан Врглески, Преведено од: Неда Илиевска

Флип на прекинувачот ... Нека има светлина!

За жал, тоа не беше толку лесно ...

За време на мојата посета на Мариово 2016, се прошетав низ нашата куќа во селото Бешиште. При отворањето на влезната врата, влегов во салонот кој е поврзан со две спални соби, кујна и споредна врата која беше од собата каде што се одржуваше добитокот. Во салонот има голема трпезариска маса и простор за чување чевли. На спротивниот ѕид во близина на таванот е центар за дистрибуција на електрична енергија што се состои од еден саат за мерење на струјата и два тркалезни осигурувачи кои се вградени во камен ѕид.

Стариот саат беше заменет со дигитален систем и после беше оставен на масата во салонот. Кога го видов јас почувствував носталгија и се потсетив на времето кога струјата беше донесена во Бешиште за прв пат. Во почетокот на 1960 тите години татко ми беше еден од главните организатори за спроведување на струјата во селото. Во тоа беше вклучено и донесувањето на бандерите за струја од соседното село Манастир. Четвртаста, висока зграда се користеше и сеуште се користи како трансформатор и во подоцнежните години и некои од околните села добиваа струja преку овој трансформатор. Домот и нашата куќа беа едни од првите што беа уклучени со струја.

Бев многу среќен што го донесов стариот саат над 6.000 милји во Канада, каде што гордо го имам на изложба на ѕидот во мојата викендица (последните бројки на саатот 8003,0 kWh) и каде што ме потсетува на минатото.


click to enlarge / Кликни да зголемиш

Hydro Meter - June 6, 2017


Blog by: Milan Vrgleski, Photos by: Milan Vrgleski, Translated by: Neda Ilievska

A flip of the switch… let there be light!

Unfortunately, it wasn’t that easy...

During my 2016 trip to Mariovo, I took a tour of our house in the village of Besiste. Upon opening the front door, you enter the main hall which connects to two bedrooms, a kitchen area and the side entrance where we used to keep our livestock . In the hall, there is a large dining table and an area for storing shoes. On the opposite wall close to the ceiling is the distribution center for the electricity which consists of a meter and two round fuses which are embedded in the stone wall.

The meter was eventually replaced with a digital system and the old analog meter was sitting on the table. When I saw the old meter it made me feel nostalgic and I had a flashback to when electricity was first introduced to the village. In the early 1960’s my father was the driving force to co-ordinate the installation of the electricity infrastructure. This included bringing in hydro posts from the nearby village of Manastir. A square, tall building was used as a transformer and in later years it brought electricity to other villages beyond the river of Satoka. The Dome and our house were one of the first ones to have power switched on.

I was so happy to carry the old meter over 6,000 miles back to Canada and am proud to say it is now mounted on a wall in my cottage (permanently reading 8003.0 kwh) as a reminder of days gone by.


PREVHOME - ДомаNEXT

© 2011 - 2017   www.besiste.com   All Rights Reserved.

Contact Me |  Visits |  Login

Last Update: October 15, 2017