Добредојдовте во Бешиште Мариово
Да ги зачуваме нашето село и спомените!

Дома : Добредојде! 

Ја обновив ова веб-страница за ваше полесно учество.
Бешиште, Мариово [www.besiste.com] е гордо што ќе ја започне својата обновена веб-страница за да ви овозможи пристап на македонски и англиски јазик.

 

 

Photos Provided by: Zdravka Limbevska, Besiste

1.jpg
Photo 1 of 1

Авторски права @ 2011 - 2017   www.besiste.com   Сите права се задржани.

Контактирај ме |  за мене |  Посети |  Мои видеа |  Логирате

 

Последно ажурирање: August 17, 2017