Добредојдовте во Бешиште Мариово
Да ги зачуваме нашето село и спомените!

Авторски права - www.besiste.com


 

Освен ако не е поинаку наведено, авторските права и други права на сите материјали на овој сајт се во сопственост на Besiste.com. Ти е дозволено да печатиш и преземаш екстракти од овој сајт, под следниве услови:

a. Употребата на документи или поврзани со графика на овој сајт е за информации и / или за лична, некомерцијална употреба само;

b. Сите копии од овие страници зачувани на дискот или на било кој друг медиум за складирање може да се користат само за некомерцијални цели;

c. Немаш дозвола за измена на документи или поврзаната графика на овој веб-сајт на било кој начин;

d. Графика на овој сајт не треба да се користи одвоено од придружниот текст;

д. А линк до Besiste.com мора да се појави во сите копии од сите уметнички дела или содржина, вклучувајќи ги статиите и печатот;

f. Ниту еден дел од овој сајт може да се репродуцира или се чуваат во било која друга веб-страница без претходна писмена согласност од Besiste.com


Правила и услови

Употреба на http://www.besiste.com

Сите пристапи и употреба на овој сајт се предмет на прифаќање на овие Услови и правила. Ако не се согласувате со овие услови, ќе треба веднаш да прекините со користењето на сајтот. Ние го задржуваме правото да ги измени ме овие Услови и во било кое дадено време на сајтот.

Пристапот до овој сајт може да биде суспендиран привремено или трајно и без претходна наша најава. Ние ќе се потрудиме да сајтот е достапен 24 часа на ден, но нема да бидиме одговорни ако поради некоја причина сајтот не е достапен во секое време или за извесно време.


Точноста на информациите

Додека ние се трудиме за сите информации на овој сајт да се точни, не можеме да гарантираме дека сите информации ќе бидат точни и најнови во секое време. Веб-страницата содржи голема количина на податоци, и грешки, најверојатно, ќе се случат во следењето на промените - на пример, промена на датумите и времето на настаните.

Затоа, ние не прифаќаме било каква одговорност за грешка или пропуст во врска со содржината на сајтот. Ако вие најдите било какви погрешни информации на сајтот, ве молиме да не информирате и ќе ги поправиме ако се согласуваме, штом тоа ќе е можно да се стори.

Дел од оваа страница содржи материјали доставени до Besiste.com од други луѓе. Тоа е одговорност на овие луѓе да се осигураат дека поднесените материјали за вклучување на овој сајт се во согласност со националните и со соодветните странски закони.

Ние не гарантираме за точноста или сигурноста на овој материјал и со ова се откажуваме од било каква одговорност за грешки, пропуст или неточности во материјалите или за било какви недоразбирања, загуба, разочарување, невнимание или штета предизвикана од подржување на било каков материјал содржан во рамките на веб-сајтот.

Ние, исто така, не прифаќаме одговорност за неисполнување или наводно неуспех во испорака на услугите наведени во овој документ, или во случај на стечај, ликвидација или прекин на трговијата на секоја компанија, поединец или фирма во овој документ. Ви препорачуваме да проверите со засегнатите воспоставувања.

Ние не прифаќаме никаква одговорност за содржината на кој било сајт кој постои хипертекст, линк од овој сајт. Ваквите врски се предвидени за својата погодност врз како што е основа.

Ние не сме одговорни за било каква штета кои произлегува во договорот, ДЕЛИКТ или на друг начин од употребата или неможноста за употреба на овој сајт, или било каков материјал содржан во него, или од било каква акција или одлука донесена како резултат на користење на овој сајт или било кој материјал.


Законска надлежност

Овие Услови и правила се регулирани со канадскиот закон.

Ако било кој од овие Услови и правила треба да се определат како незаконски, неважечки или на неспроводливи поради законите на секоја држава во која овие услови се наменети да бидат ефективни, тогаш во таа надлежност во која тој рок се смета дека е незаконски, неважечки или да се извршуваат, ќе бидат избришани од соодветните клаузула и останатите Услови и правила ќе продолжат да останат во сила.


Понатамошна информација

Термини кои се користат го значат следново:

Во / на овој сајт = http://www.besiste.com

Ние = Besiste.com

Корисник на http://www.besiste.com

 

© 2011 - 2017   www.besiste.com   Сите права се задржани.

Контактирај ме |  Посети |  Логирате

Последно ажурирање: October 15, 2017