Zitelite na Bešište pred 1967 godina

 

Жителите на Бешиште пред 1967 година
Ако сте заинтересирани за изнаоѓање на луѓето што ги знаевте кога бевте мали и ако се прашувате каде се тие сега, тогаш сте на вистинското место. Со овој веб-сајт и вашиот продолжен интерес, и со бескрајни можности на располагање буквално во нашите прсти благодарение на World Wide Web, јас верувам дека многу добро може да ја постигниме нашата цел.

 

Име Жив/ имигрирале Cлика
Asprov,  Petko Toronto,  Canada --n/a--
Asprov,  Riste Toronto,  Canada
Babjakov,  Riste Bitola,  Macedonia --n/a--
Bacapejkov,  Riste Prilep,  Macedonia
Bacev,  Trajko Prilep,  Macedonia
Bacev,  Riste Besiste,  Macedonia --n/a--
Bacev,  Trajko ,  
Brdev,  Stojko Kavadarci,  Macedonia --n/a--
Brdev,  Smile Kavadarci,  Macedonia --n/a--
Buckov,  Taso Bitola,  Macedonia --n/a--
Buckov,  Gjorgo Prilep,  Macedonia --n/a--
Buckov,  Stojko Novo Lagovo,  Macedonia
Cakrev,  Petko Bitola,  Macedonia --n/a--
Cicov,  Kole Prilep,  Macedonia --n/a--
Cicov,  Dimitrija Prilep,  Macedonia
Crvenkov,  Petre Prilep,  Macedonia --n/a--
Crvenkov,  Riste Besiste,  Macedonia --n/a--
Curukov,  Ilko Besiste,  Macedonia
Curukov,  Trajko Besiste,  Macedonia
Damcev,  Damce Prilep,  Macedonia --n/a--
Damcev,  Jovan Prilep,  Macedonia --n/a--
Derivolski,  Petko Prilep,  Macedonia --n/a--
Derivolski,  Riste Prilep,  Macedonia --n/a--
Derivolski,  Murdze Prilep,  Macedonia --n/a--
Derivolski,  Jovan Prilep,  Macedonia
Dilderov,  Trajko Prilep,  Macedonia --n/a--
Dimovski,  Dano Besiste,  Macedonia
Dimovski,  Stepan Prilep,  Macedonia
Dojkov,  Riste Krusevo,  Macedonia --n/a--
Dojkov,  Stojko Prilep,  Macedonia --n/a--
Dulev,  Zlate Veles,  Macedonia --n/a--
Dulev,  Trajko Prilep,  Macedonia
Durev,  Iljko Prilep,  Macedonia --n/a--
Dzajkov,  Stojko Besiste,  Macedonia --n/a--
Dzajkov,  Mio Prilep,  Macedonia --n/a--
Dzajkov,  Mitre Besiste,  Macedonia --n/a--
Dzajkov,  Petko Besiste,  Macedonia --n/a--
Dzajkov,  Bino Besiste,  Macedonia --n/a--
Dzajkov,  Petko Prilep,  Macedonia --n/a--
Elenin,  Trajko Prilep,  Macedonia
Elenin,  Tode ,  USA --n/a--
Gadzov,  Stojan Besiste,  Macedonia
Gajtanov,  Koste Prilep,  Macedonia --n/a--
Gajtanov,  Mitre Toronto,  Canada
Gajtanov,  Tome Prilep,  Macedonia
Gajtanov,  Stojko Prilep,  Macedonia --n/a--
Gajtanov,  Trajko Prilep,  Macedonia
Gaov,  Atanas Prilep,  Macedonia
Gjendev,  Jovan Besiste,  Macedonia
Gjorgov,  Dimo Besiste,  Macedonia
Gjumandelov,  Dojko Prilep,  Macedonia --n/a--
Gogov,  Stojo ,   --n/a--
Gogov,  Alekso Prilep,  Macedonia --n/a--
Grkov,  Iljko Prilep,  Macedonia --n/a--
Grkov,  Riste Prilep,  Macedonia --n/a--
Grkov,  Stojan Prilep,  Macedonia
Grkov,  Tode Besiste,  Macedonia
Ilov,  Kole Prilep,  Macedonia
Jakopetrev,  Trajko Besiste,  Macedonia
Jakopetrev,  Stepan Prilep,  Macedonia --n/a--
Jakopetrev,  Zlate Besiste,  Macedonia
Jovcev,  Nikola Kavadarci,  Macedonia --n/a--
Jovcev,  Riste Prilep,  Macedonia --n/a--
Jovcev,  Stojo Bitola,  Macedonia --n/a--
Jovcev,  Zivko Prilep,  Macedonia --n/a--
Jovcev-Vrvcata,  Stojan Kavadarci,  Macedonia --n/a--
Jurtov,  Tode Besiste,  Macedonia
Jurtov,  Riste Prilep,  Macedonia
Jurtov,  Milan Toronto,  Canada
Karamatov,  Dimo Prilep,  Macedonia --n/a--
Karamatov,  Ilija Prilep,  Macedonia --n/a--
Karavilin,  Riste Prilep,  Macedonia
Karcev,  Dojko Prilep,  Macedonia --n/a--
Karcev,  Krste Besiste,  Macedonia --n/a--
Kasov,  Petko Prilep,  Macedonia --n/a--
Kasov,  Tode Kavadarci,  Macedonia
Kasov,  Cvetko Skopje,  Macedonia
Katarov,  Najdo Prilep,  Macedonia --n/a--
Katarov,  Milan Prilep,  Macedonia
Kesakov,  Jovan Prilep,  Macedonia --n/a--
Kesakov,  Mitre Prilep,  Macedonia --n/a--
Kirin,  Gjore Prilep,  Macedonia --n/a--
Kjosev,  Vlado Prilep,  Macedonia --n/a--
Kjosev,  Atanas Besiste,  Macedonia
Koprinarov,  Velko Prilep,  Macedonia --n/a--
Koprinarov,  Trpko Prilep,  Macedonia
Kotev,  Mitre New Jersey,  United States
Krajcev,  Jovan Besiste,  Macedonia --n/a--
Kunev,  Riste Prilep,  Macedonia --n/a--
Kunev,  Mitko Besiste,  Macedonia --n/a--
Laskov,  Stojo Prilep,  Macedonia
Laskov,  Boris Prilep,  Macedonia --n/a--
Licnoto ,  Trajko Besiste,  Macedonia --n/a--
Limbev,  Nikola Prilep,  Macedonia --n/a--
Limbev,  Stojan Besiste,  Macedonia
Limbev,  Tome Slavej,  Macedonia
Limbev,  Damce ,  USA --n/a--
Ljamev,  Jance Prilep,  Macedonia --n/a--
Ljaskov,  Stojo Toronto,  Canada --n/a--
Ljaskov,  Boris Prilep,  Macedonia --n/a--
Ljutov-Brko,  Nikola Besiste,  Macedonia
Lotomanski,  Trajko Bitola,  Macedonia
Malcev,  Gjorgjija Bitola,  Macedonia --n/a--
Malcev,  Trajko Prilep,  Macedonia --n/a--
Malcev,  Bogdan Kavadarci,  Macedonia --n/a--
Malcev,  Mitre Kavadarci,  Macedonia --n/a--
Malincev,  Dano Prilep,  Macedonia
Mancev,  Stevo Prilep,  Macedonia
Mancev,  Stojan Prilep,  Macedonia --n/a--
Mancev,  Cvetko Slavej,  Macedonia
Mancev,  Milos Bitola,  Macedonia --n/a--
Mancev,  Trajko Prilep,  Macedonia --n/a--
Mancev,  Dojko Prilep,  Macedonia --n/a--
Mancev,  Petre Besiste,  Macedonia
Mancev,  Gjorgija Besiste,  Macedonia
Manjovski,  Manjo Toronto,  Canada --n/a--
Milosov,  Mitko Prilep,  Macedonia --n/a--
Milosov,  Trajko Prilep,  Macedonia --n/a--
Misackov,  Kole Bitola,  Macedonia --n/a--
Misackov,  Gjore Bitola,  Macedonia --n/a--
Mitanov,  Stojo Besiste,  Macedonia
Mizgov,  Stojko Besiste,  Macedonia
Mosev,  Mitan Besiste,  Macedonia
Munev,  Angele Prilep,  Macedonia
Munev,  Jovan Prilep,  Macedonia --n/a--
Pajkarov,  Riste Prilep,  Macedonia --n/a--
Pajkarov,  Stepan Prilep,  Macedonia
Pasov,  Projce Kavadarci,  Macedonia
Pasov,  Trpko Besiste,  Macedonia --n/a--
Piskulov,  Smile Besiste,  Macedonia --n/a--
Piskulov,  Mitre Besiste,  Macedonia --n/a--
Popadiin,  Tode Besiste,  Macedonia
Popov,  Delo Besiste,  Macedonia
Popov,  Zivko Prilep,  Macedonia --n/a--
Popov,  Mitre Prilep,  Macedonia --n/a--
Popov,  Petko Besiste,  Macedonia --n/a--
Popov,  Stojko Prilep,  Macedonia --n/a--
Popovski,  Stojko Besiste,  Macedonia
Pozarkov,  Stojan Prilep,  Macedonia --n/a--
Pozarkov,  Todor Prilep,  Macedonia --n/a--
Rizov,  Marko Musinci,  Macedonia --n/a--
Rizov,  Trajko ,   --n/a--
Rolev,  Trajko Prilep,  Macedonia --n/a--
Rolev,  Petre Besiste,  Macedonia --n/a--
Rupkov-Rupkata,  Jovan Besiste,  Macedonia --n/a--
Ruzin,  Maco Besiste,  Macedonia
Ruzin,  Stojan Besiste,  Macedonia --n/a--
Samov,  Riste Besiste,  Macedonia --n/a--
Samov,  Mio Besiste,  Macedonia
Samov,  Petko Besiste,  Macedonia
Samov,  Mitko ,  USA --n/a--
Sarkov,  Mitre ,  Macedonia --n/a--
Sarvanov,  Petko Prilep,  Macedonia --n/a--
Sarvanov,  Riste Prilep,  Macedonia --n/a--
Sejkerov,  Trajko Orizari,  Macedonia --n/a--
Sekulov,  Riste Prilep,  Macedonia --n/a--
Sekulov,  Petko Besiste,  Macedonia
Sekulov,  Stepan Besiste,  Macedonia
Sizov,  Trajko Besiste,  Macedonia
Somov,  Smile Bitola,  Macedonia
Sosev,  Dano Prilep,  Macedonia
Stalev,  Stojo Besiste,  Macedonia --n/a--
Strlev,  Kole Prilep,  Macedonia --n/a--
Strlev,  Stojan Besiste,  Macedonia
Strlev,  Nikola Prilep,  Macedonia --n/a--
Strlev,  Mitko Prilep,  Macedonia --n/a--
Svinjarov,  Trajko Prilep,  Macedonia --n/a--
Svinjarov,  Drage Bitola,  Macedonia --n/a--
Trpin,  Tode Prilep,  Macedonia --n/a--
Uskov,  Stojko Prilep,  Macedonia --n/a--
Uskov,  Stojo Prilep,  Macedonia --n/a--
Velevackov,  Riste Besiste,  Macedonia --n/a--
Velevackov,  Jovan Bitola,  Macedonia
Velevackov,  Stojko Prilep,  Macedonia --n/a--
Velevackov,  Petre Erekovci,  Macedonia --n/a--
Velevackov,  Koste Erekovci,  Macedonia --n/a--
Velevackov,  Trajko Besiste,  Macedonia --n/a--
Velevackov,  Dano Erekovci,  Macedonia --n/a--
Velevackov,  Bosko Besiste,  Macedonia
Vkin,  Riste Prilep,  Macedonia --n/a--
Volcevski,  Stojko Toronto,  Canada
Vrglev,  Bose Besiste,  Macedonia
Vrglev,  Ilko Besiste,  Macedonia --n/a--
Vrglev,  Dimitrija Prilep,  Macedonia
Vrglev,  Stojan Prilep,  Macedonia
Vrglev,  Riste Prilep,  Macedonia
Vrglev,  Velko Prilep,  Macedonia --n/a--
Vrglev,  Tode Toronto,  Canada
Zlatev,  Petre Besiste,  Macedonia --n/a--
Zumberot,  Petko Besiste,  Macedonia
Suklev,  Stojko Besiste,  Macedonia