Блогови

 

Блог Име Aнглиски Македонски
Plum Marmalade
Мармелад од сливи
Jam from blackberries - 2018
Слатко од капини
Sweet preserve from green figs - 2018
Слатко од зелени смокви
Summer in Besiste - 2018
Лето во Бешиште
Mariovski Tea - June 8, 2018
Мариовски чај
Sveta Varvara or Varica - 12-17-2017
Света Варвара или Варица
A Taste of Honey - 11-23-2017
Вкусот на медот - 11-23-2017
Archangel Saint Michael - 11-21-2017
Архангел Свети Михаил - 11-21-2017
Announcement - Another milestone for the Website! Oct 2017
Најава - уште едно постигнување на ова веб-страница!
Krstovden 09-27-2017
Крстовден 09-27-2017
Tikvush
Тиквушот
August in Besiste - 08-16-2017
Август во Бешиште - 08-16-2017
Sveta Petka - 08-08-2017
Света Петка - 08-08-2017
Getting ready for Petkovden at Sveta Petka Satoka - 07-31-2017
Се спремаат за Петковден, Света Петка Сатока - 07-31-2017
Svakja- Wedding Bread - 07-15-2017
Сваќа- Свадбена Погача - 07-15-2017
Ivanden - July 7, 2017
Иванден - јуни 27, 2017
Mike Returns to the Classroom in Prilep - June 28, 2017
Милан се враќа во училницата во Прилеп - јуни 28, 2017
Gathering of the flowers from the elderberries - June 27, 2017
Берба на цвет од бозеј - јуни 27, 2017
Hydro Meter - June 6, 2017
Саатот за струја - јуни 6, 2017
Duovden Food - June 5, 2017
Дуовден храна - јуни 5, 2017
Duovden - June 5, 2017
Дуовден - јуни 5, 2017
Sveti Eremija - May 13, 2017
Свети Еремија - Мај 13, 2017
Besiste on May 12th
Бешиште на 12ти Мај
Sveti Gjorgji - 05-06-2017
Свети Ѓорѓи - 05-06-2017
Gjurgjovden - 05-05-2017
Ѓурѓовден - 05-05-2017
Clean up at Sveta Petka - 04-27-2017
пролетно чистење во Света Петка - 04-27-2017
Flowers Art by Zdravka - 04-26-2017
Цвет уметност од Здравка - 04-26-2017
Colouring the Easter Eggs - 06-15-2017
вапцување на Велигденските јајца - 06-15-2017